ZSEiU w Łaziskach Górnych

Laboratoria TAURONA

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

Wielki dzień dla Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Otwieramy nowoczesną pracownię „Laboratorium Taurona”.

Pracownia, którą dzisiaj otwieramy powstała w ramach konkursu „Laboratoria Taurona”, który skierowany jest dla szkół prowadzących klasy patronackie firmy Tauron.

Firma Tauron coraz mocniej angażuje się w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Tutaj pomocne jest laboratorium energetyki odnawialnej funkcjonujące w naszej szkole — zrealizowane w projekcie unijnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Czytaj więcej: Laboratorium TAURONA

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm