ZSEiU w Łaziskach Górnych

Technik Informatyk

Dominującymi czynnościami w zawodzie technik informatyk są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Umożliwiamy uczniom zdobycia konkretnej wiedzy, zarówno ogólnej, przygotowującej do kontynuowania nauki na studiach wyższych, ale także specjalistycznej, dającej podstawy do wejścia na rynek pracy i biznesu.

Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę w firmach związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, ale także użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno - biurowych, reklamy czy grafiki.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów.

Poznasz budowę, zasadę działania i zastosowanie podstawowych podzespołów komputera. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz ich administrowaniem.

Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą, satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę.

Absolwent - technik informatyk potrafi:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
 • instalować oprogramowanie użytkowe;
 • instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach;
 • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego;
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych;
 • projektować bazy danych;
 • instalować lokalne sieci komputerowe;
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe;
 • nadzorować pracę sieci komputerowych;
 • pisać programy komputerowe;
 • konfigurować sprzęt i oprogramowanie;
 • projektować strony WWW;
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
 • posługiwać się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu.

 

Program nauczania uzupełnia miesięczna praktyka zawodowa.

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm