ZSEiU w Łaziskach Górnych

TERMINY DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

6.12.2018 – TERMIN WYSTAWIANIA OCEN PROPONOWANYCH W KLASACH PROGRAMOWO
                      NAJWYŻSZYCH

20.12.2018 – KLASYFIKACJA SEMESTRALNA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH

8.01.2019 - TERMIN WYSTAWIANIA OCEN PROPONOWANYCH (POZOSTAŁYCH KLAS)

24.01.2019 – KLASYFIKACJA POZOSTAŁYCH KLAS

 KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA

07.04.2018 – TERMIN WYSTAWIANIA OCEN PROPONOWANYCH W KLASACH PROGRAMOWO
                      NAJWYŻSZYCH

17.04.2018 – KLASYFIKACJA SEMESTRALNA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH

28.05.2019 - TERMIN WYSTAWIANIA OCEN PROPONOWANYCH (POZOSTAŁYCH KLAS)

17.09.2019 – KLASYFIKACJA POZOSTAŁYCH KLAS

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm