ZSEiU w Łaziskach Górnych

Technik energetyk

Patronat firmy TAURON SERWIS

Uczniowie klasy pod patronatem firmy TAURON SERWIS w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych zdobywać będą wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

Wiedza przekazywana będzie przez wysokiej klasy specjalistów przy wsparciu merytorycznym i technicznym firm TAURON SERWIS oraz TAURON WYTWARZANIE

Wszyscy uczniowie tej klasy otrzymają gwarancje zatrudnienia w TAURON SERWIS

Obszar energetyki to m.in.:

  • eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
  • przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych,
  • przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji,
  • wykonywanie montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Absolwenci klasy w zawodzie technik energetyk będą przygotowani do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz do organizowania procesu produkcji.

W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych.

Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

  • eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
  • eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm