ZSEiU w Łaziskach Górnych

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA: Wszystkie kierunki technikum i branżowej szkoły I stopnia dostępne dla uczniów po gimnazjum i po szkole postawowej

TECHNIKUM

 • Technik energetyk - gwarancja zatrudnienia + stypendium TAURON SERWIS
 • Technik informatyk - wzbogacony o modelowanie 3D, projektowanie gier i filmowe efekty specjalne
 • Technik logistyk
 • Technik logistyk - klasa mundurowa (zajęcia na poligonie, taktyka i techniki interwencji w służbach mundurowych)
 • Technik elektryk - gwarancja zatrudnienia + stypendium Polska Grupa Górnicza
 • Technik górnictwa podziemnego - gwarancja zatrudnienia + stypendium Polska Grupa Górnicza
 • Technik organizacji turystyki - NOWOŚĆ.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (Wynagrodzenie 200zł miesięcznie - patronat bekuplast S.A.)
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń - gwarancja zatrudnienia + stypendiumPolska Grupa Górnicza
 • klasa rzemieślnicza (Wielozawodowa)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • Profil ogólny

UWAGA: Gwarancjami zatrudnienia i stypendiami objęci są wszyscy uczniowie we wskazanych klasach.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm