ZSEiU w Łaziskach Górnych

nowoczesnaszkola

"NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1105 uczniów trzech szkół Powiatu Mikołowskiego (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych) poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzonych i wyposażonych 20 sal do praktycznej nauki zawodu. Przebudowane i wyremontowane zostaną pomieszczenia znajdujące się na terenie w/w 3 placówek szkolnictwa zawodowego, są to:

 • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:
 • Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
 • Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat.T,
 • Pracownia hodowli i użytkowania konia,
 • Pracownia technologii gastronomicznej,
 • Pracownia obsługi gości,
 • Warsztaty szkolne-blok żywienia.
 • w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:
 • Warsztaty szkolne,
 • Pracownia logistyki,
 • Pracownia dokumentacji.
 • w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie:
  • Pracownia rysunku technicznego,
  • Pracownia mechatroniki samochodowej,
  • Pracownia technologii,
  • Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • Pracownia elektrotechniki i elektroniki,
  • Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
  • Pracownia multimedialna,
  • Pracownia aplikacji internetowych,
  • Warsztaty szkolne,
  • Pracownia plastyczno-techniczna,

Nowopowstałe pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne stanowiska dydaktyczne oraz niezbędną infrastrukturę. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami, uwzględniono utworzenie stanowisk dydaktycznych na zasadzie odtworzenia warunków pracy w przedsiębiorstwie. W Zespole Szkół Technicznych przewiduje się także utworzenie toalet i podjazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 3 005 784,49 zł, w tym dofinansowanie wynosi 2 554 916,82 zł. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2018 r.

Zobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim:

www.mapadotacji.gov.pl

nowoczesnaszkola2

    

 

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm