ZSEiU w Łaziskach Górnych

Ważne komunikaty dla Rodziców, Opiekunów Prawnych i Uczniów!

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni, Uczniowie

w związku z możliwą akcją strajkową, do której najprawdopodobniej przystąpi większość pracowników Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, począwszy od dnia 8 kwietnia br. do odwołania, organizacja zajęć dydaktycznych w szkole może ulec zmianie. Jednocześnie w tym czasie szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji i bieżące monitorowanie pojawiających się wiadomości.

Aktualne komunikaty w zakresie sytuacji strajkowej w naszej szkole będą się pojawiały na bieżąco na stronie internetowej, Facebooku oraz będą wywieszane w miejscach ogólnodostępnych (na drzwiach szkoły i tablicy ogłoszeń).

O bieżącej sytuacji rodzice i uczniowie będą również informowani przez dziennik elektroniczny.

Anna Jadasz
Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
i Usługowych w Łaziskach Górnych

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/informacja-men-dla-rodzicow-w-zwiazku-ze-strajkiem-nauczycieli-2/

Praca konkursowa, która wygrała w ogólnopolskim konkursie pn. "Laboratoria TAURONA".

Przedstawiamy pracę konkursową, która wygrała w ogólnopolskim konkursie pn. "Laboratoria TAURONA. Miejsce, Ludzie, Nauka".

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych jako jedna z dwóch szkół w Polsce zrealizuje Laboratorium TAURONA!!!

Laboratoria TAURONA to program społeczny, w ramach którego zamierzamy zakładać w klasach patronackich Grupy TAURON nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów technicznych. Celem inicjatywy jest zapewnienie uczniom i nauczycielom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. Projekt adresujemy przede wszystkim do młodzieży, ale również do nauczycieli, na których spoczywa trud przekazania im wiedzy. W ramach prowadzonej konsekwentnie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu zależy nam, by dzieci z zainteresowaniem odkrywały świat, który je otacza, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów i pomocy dydaktycznych, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, uczyć i inspirować. Już w tym roku, pierwsze dwie placówki przystąpią do programu, a co z tym związane, otrzymają środki na kompleksowe wyposażenie klasopracowni do nauki przedmiotów ścisłych. W efekcie dołączą do grona szkół, w których młodzież uczy się trudnych przedmiotów w zupełnie nowy i przyjemny sposób.

Wręczenie awansów uczniom klasy mundurowej.

Dzisiaj odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie stopni awansu dla najlepszych uczniów klas mundurowych.

2

3

4

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm