ZSEiU w Łaziskach Górnych

Oferty pracy

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Ul. Chopina 11b, Łaziska Górne 43-170

Macie Państwo prawo kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontak z inspektorem może odbywać się codziennie pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicznie pod nr 792946552 oraz korespondencją tradycyjną na adres szkoły.

Pobierane dane są w celu prowadzenie ewidencji uczniów w oparciu o przepisy prawa:

  • Przepis prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego, jednakże nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osbowych gdy uznacie , iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w celach edukacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Ul. Chopina 11b, Łaziska Górne 43-170

Macie Państwo prawo kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontak z inspektorem może odbywać się codziennie pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicznie pod nr 792946552 oraz korespondencją tradycyjną na adres szkoły.

Pobierane dane są w celu Prowadzenie ewidencji pracowników w oparciu o przepisy prawa:

  • Umowa o pracę.
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego, firma ubezpieczeniowa, lekarz medycyna pracy, firma BHP, jednakże nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osbowych gdy uznacie , iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w celach edukacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Ul. Chopina 11b, Łaziska Górne 43-170

Macie Państwo prawo kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontak z inspektorem może odbywać się codziennie pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicznie pod nr 792946552 oraz korespondencją tradycyjną na adres szkoły.

Pobierane dane są w celu Rekrutacji pracowników, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane, również nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osbowych gdy uznacie , iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Ul. Chopina 11b, Łaziska Górne 43-170

Macie Państwo prawo kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontak z inspektorem może odbywać się codziennie pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicznie pod nr 792946552 oraz korespondencją tradycyjną na adres szkoły.

Pobierane dane są w celu rekrutacji uczniów do szkoły w oparciu o przepisy prawa:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) , w szczególności art. 133

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego, jednakże nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osbowych gdy uznacie , iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w celach rekrutacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm