ZSEiU w Łaziskach Górnych

Oferty pracy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - klasa wielozawodowa

Kwestionariusze - dla kandydatów do klas pierwszych


 

 

 

branzowa1

 

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

 • fryzjer
 • cukiernik
 • lakiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • fotograf
 • introligator
 • kominiarz
 • piekarz
 • tapicer
 • stolarz
 • krawiec
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • i wielu innych

 

Nauka w I klasie ZSZ odbywa się- 3 dni  w tygodniu (przedmioty ogólnokształcące) i 2 dni (praktyczna nauka zawodu u pracodawcy), w klasie II - 3 dni praktyczna nauka zawodu u pracodawcy i 2 dni  w szkole, w klasie III - 4 dni praktyczna nauka zawodu u pracodawcy oraz 1 dzień w szkole,

Absolwent oddziału otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do kontynuowania nauki w Liceum dla Dorosłych w naszej szkole oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Zdany egzamin potwierdzany jest dyplomem wraz z suplementem w języku angielskim (na życzenie zdającego) EUROPASS uznawanym w państwach UE.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm