ZSEiU w Łaziskach Górnych

Jako pierwsi w POLSCE.

W dniu 30-01-2019 odbyło się w naszej szkole oficjalne podpisanie umów stypendialnych pomiędzy uczniami klasy patronackiej i ich rodzicami a firmą TAURON SERWIS.

podpisanie umowy

Jak usłyszeliśmy od przedstawicieli firmy TAURON SERWIS uczniowie naszej szkoły jako pierwsi w POLSCE, już od stycznia otrzymają stypendia.

Podpisanie umowy

Na podstawie umowy wynoszą one 150 zł dla każdego ucznia a uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wynik (średnia min. 4,5), otrzymają 250 zł za każdy miesiac nauki.

Klasa o profilu Technik Energetyk została objęta patronatem TAURON Serwis - spółka zobowiązała się zatrudnić jej absolwentów. Uczniom uczęszczającym do klasy o tym profilu zostały również przyznane comiesięczne stypendia. Taka forma wsparcia ma być dla nich motywacją do dalszej, wytężonej nauki.

top m

"Dzięki praktykom organizowanym na terenie Elektrowni w Łaziskach Górnych uczniowie ZSEiU mają szansę dołączyć do grona naszych profesjonalistów. Jesteśmy dedykowaną, wyspecjalizowaną jednostką serwisową operującą w energetyce. Dostarczamy  najwyższej jakości usługi korzystając z nowoczesnych technologii. Zapewniamy niezawodność,  ciągłość i bezpieczeństwo produkcji na blokach wytwórczych w całej Polsce" - mówi Karolina Czarnota Specjalista ds. marketingu i komunikacji Zespół ds. Rozwoju i Obsługi Klienta w TAURON SERWIS.

bottom m

 

.

Informacja dla klas drugich LO dla Dorosłych

Informujemy, że zajęcia dla klas drugich Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w drugim semestrze rozpoczną się od 8 lutego 2019 (spowodowane jest to organizacją studniówki dla uczniów technikum i udziałem w niej naszych nauczycieli). Szczegółowy plan zajęć zamieszczony zostanie niebawem na stronie szkoły. https://www.zseiulaziska.pl

Uczniowie ZSEiU w Łaziskach Górnych finalistami IX Olimpiady Wiedzy Górniczej „O złotą lampkę”.

Dnia 11 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się eliminacje II stopnia (centralne) IX Olimpiady Wiedzy Górniczej „O złotą lampkę”. Po raz pierwszy w olimpiadzie tej wystąpili reprezentanci Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy czwartej technikum: Karol Brandys i Paweł Płonka.
W eliminacjach uczestniczyli reprezentanci kilkunastu szkół górniczych, w tym również uczniowie z Lubina, Łęcznej i Ostrowa Lubelskiego. Miło nam zakomunikować, że nasi reprezentanci osiągnęli bardzo dobre wyniki, co pozwoliło im zająć miejsca 7 i 9 gwarantujące udział w finale centralnym, do którego kwalifikowało się dwunastu najlepszych zawodników.

górnicy podczas Olimpiady o Złotą lampkęFinał Olimpiady Wiedzy Górniczej odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku.
Ponieważ Olimpiada Wiedzy Górniczej znajduje się w ministerialnym wykazie olimpiad i konkursów, które zwalniają laureatów i finalistów szczebla centralnego z części pisemnej egzaminów zawodowych nasi uczniowie mają zaliczoną część pisemną egzaminu z kwalifikacji zawodowej na 100%.
Gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy naszym reprezentantom, aby podczas finału centralnego zamienili posiadany obecnie tytuł finalisty na tytuł laureata.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm