ZSEiU w Łaziskach Górnych

Ważne komunikaty dla Rodziców, Opiekunów Prawnych i Uczniów!

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni, Uczniowie

w związku z możliwą akcją strajkową, do której najprawdopodobniej przystąpi większość pracowników Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, począwszy od dnia 8 kwietnia br. do odwołania, organizacja zajęć dydaktycznych w szkole może ulec zmianie. Jednocześnie w tym czasie szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji i bieżące monitorowanie pojawiających się wiadomości.

Aktualne komunikaty w zakresie sytuacji strajkowej w naszej szkole będą się pojawiały na bieżąco na stronie internetowej, Facebooku oraz będą wywieszane w miejscach ogólnodostępnych (na drzwiach szkoły i tablicy ogłoszeń).

O bieżącej sytuacji rodzice i uczniowie będą również informowani przez dziennik elektroniczny.

Anna Jadasz
Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
i Usługowych w Łaziskach Górnych

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/informacja-men-dla-rodzicow-w-zwiazku-ze-strajkiem-nauczycieli-2/

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm