ZSEiU w Łaziskach Górnych

Europejski Dzień Języków

26. września obchodziliśmy w Naszej Szkole Europejski Dzień Języków. Z tej okazji zorganizowano konkurs, który sprawdzał poliglotyczne umiejętności uczniów. Z każdej klasy. Wyłoniono dwóch przedstawicieli, którzy zmagali się z pytaniami w trakcie dwóch rund.

Ilustracja artykułu

W pierwszej zadaniem uczestników było wskazać niemieckojęzyczny odpowiednik zdania napisanego w języku angielskim (bądź też odwrotnie) oraz wyznaczyć poprawny zapis trudnych, polskich wyrazów i zwrotów.

W rundzie drugiej reprezentanci klas musieli wykazać się ogólną wiedzą dotyczącą krajów
obcojęzycznych.

Zwyciężyła klasa IV TLG - gratulujemy!

Czym jest Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. Władze krajowe oraz partnerzy Dnia Języków mają swobodę wyboru w zakresie form organizowanych przez nich wydarzeń. W celu skoordynowania działań na poziomie krajowym Rada Europy kieruje do państw uczestniczących w wydarzeniu wniosek o wyznaczenie na potrzeby obchodów EDJ „Krajowych Punktów Kontaktowych”.

źródło: edl.ecml.at

 

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm