ZSEiU w Łaziskach Górnych

Oferty pracy

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Slajd16

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Technik górnictwa podziemnego zajmuje się pracami wydobywczymi w zakładach górniczych, a proces wydobywczy odbywa się poprzez wydobywanie kopaliny ze złoża znajdującego się pod powierzchnią ziemi. Głównym celem kształcenia w ramach tego zawodu jest nabycie przez uczniów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.

 

 tunnel 957963 640

Górnictwo podziemne kopalin to obecnie prężnie rozwijająca się część branży górniczej. Technicy górnictwa podziemnego, zgodnie z obowiązującym prawem to pracownicy, którzy tworzą w znacznym stopniu kadrę dozoru i kierownictwa ruchu w zakładach wydobywczych tej branży.

 

miner 36214 640 

Absolwent technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego może podjąć pracę zawodową, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Technicy górnictwa podziemnego chętnie przyjmowani są także do pracy w firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, organach nadzoru górniczego.

colliery north star 277283 640

Kształcenie techników górników górnictwa podziemnego, zgodnie z wprowadzoną reformą kształcenia zawodowego, posiada wspólne efekty kształcenia stanowiące podbudowę dla wszystkich zawodów w ramach kształcenia obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego.

Realizacja kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego jest bardzo istotna, gdyż będzie kontynuacją podjętego w ubiegłym roku kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej oraz mechanik monter maszyn i urządzeń. Są to zawody na poziomie ZSZ, mające wspólne kwalifikacje  z zawodem technik górnictwa podziemnego.

Szkoła posiada kadrę nauczycielską oraz bazę do kształcenia teoretycznego w zawodzie. Trudną do przecenienia w procesie kształcenia jest współpraca szkoły z KWK „Bolesław Śmiały”, gdyż stworzone tam warunki do praktycznej nauki zawodu dają niepowtarzalne możliwości realizacji podstaw programowych zawodów górniczych w realiach zakładu pracy.

 

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm