ZSEiU w Łaziskach Górnych

Oferty pracy

Poniżej udostępniono raporty (format PDF) z ewaluacji zewnętrznej. Ewaluację przeprowadzono w technikum i zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przeprowadzonej w październiku 2015 roku w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. 

 

 

Obszar badania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

 

Ewaluacja ma na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym
i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

 


80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm