ZSEiU w Łaziskach Górnych

Oferty pracy

Egzaminy zawodowe sesja K201 styczeń 2020

Data

Godzina

kwalifikacje

Czas trwania

09.01.2020

900

Część Praktyczna

A.31 (7 osób)

AU.22 (23 osoby)

120 min

09.01.2020

900

Część Praktyczna

E.24 (12 osób)

180 min

09.01.2020

1300

Część Praktyczna

A.32  (15 osób)

120 min

09.01.2020

1600

Część Praktyczna

A.30  (7 osób)

120 min


Data

Godzina

kwalifikacje

Czas trwania

10.01.2020

1000

A.30 ( 1 osoba)

AU.22 ( 3   osób)

A.18 ( 2 osby)

E.7 ( 6 osób)

60 minut

10.01.2020

1200

B.9 ( 1 osoba)

E.8 ( 1 osoba)

60 minut

10.01.2020

1400

A.32 ( 15    osób)

E.24 ( 12    osób)

60 minut

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm